ஸடுர்டய் ஸுண்டய் ஹொலிடய் (கிங்)

Movie Name:King
Song Name: Saturday Sunday Holiday
Singers: Clinton
Music Director: Dhinna

Lyricist: Vairamuthu


ஓஹ் ஓஹ்...

ஸடுர்டய் ஸுண்டய் ஹொலிடய்
வீகெண்ட்-இல் உள்ளம் துள்ளும் ஜொல்ல்ய் டய்
கொல்லெகெ கொம்புடெர்ச் க்லொசிங்க் டய்
கொண்டாட யென்றென்றும் பொகெய் டய்

உலகின் மீது யேரி ரெக்கை விரிப்போம்
இரவில் நிலவின் மீது வண்ணம் அடிபோம்
உலகின் மீது யேரி ரெக்கை விரிப்போம்
இரவில் நிலவின் மீது வண்ணம் அடிபோம்
ஷ லெ லெ ஷ லெ லெ

ஜுலிய ரொபெர்ட்ச் ஃபில்ம் யென்றால் தூக்கம் மரப்போம்
ஜனெட் ஜக்க்சொன் முசிக்-உள்ளே மூழ்கிகிடப்போம்
பில்ல் கடெச்-ஈ நேரில் கண்டு குர்ரென்க்ய் கேட்போம்
டிடனிக் கப்பல் செய்ய்து வளம் வருவோம்
யாருக்கும் சுமயாய் வேண்டாம் வேண்டாம்
யெல்லோர்க்கும் துயரம் வேண்டம் வேண்டம்

ஷ லெ லெ ஷ லெ லெ
ஸிங்க் இட் வித் மெ நௌ!
ஷ லெ லெ ஷ லெ லெ

ஸடுர்டஸ் ஸுண்டய் ஹொலிடய்
வீகெண்ட்-இல் உள்ளம் துள்ளும் ஜொல்ல்ய் டய்

கொமே ஒன் நௌ கொமே ஒன் நௌ
அப்படி போடு

ரொக்கெட்-இல் யேரி
ரைன்பௌ-இல் லண்டிங்க் ஆவோம்
மில்க்ய் வய்ச் மேலே தினந்தோரும் துள்ளி குதிப்போம்
ஃபுல்ல் மூன்-இல் ஒஃப்ஃபிகே போட்டு குடியிர்ப்போம்
யெங்கெங்கொ இன்னும் இன்னும் சுற்றி திரிவோம்
வொய்லென்கே-உம் மகிக்ச்-உம் வேண்டாம் வேண்டாம்
எகொ-வும் டென்சியோன்-உம் வேண்டாம் வேண்டாம்

ஷ ெஸ் லெ ஷ லெ லெ

ஸடுர்டய் ஸுண்டய் ஹொலிடய் (ஹொலிடய்)
வீகெண்ட்-இல் உள்ளம் துள்ளும் ஜொல்ல்ய் டய் (ஹொ..)
கொல்லெகே கொம்புடெர்ச் க்லொசிங்க் டய் (க்லொசிங்க் டய்)
கொண்டாட யென்றென்றும் பொகெய் டஸ் (பொகெய் டய்)

ஷ லெ லெ ஷ லெ லெ
ஈ வன்ட் டொ ஹியர் யௌ சய் ஒஹ்!
ஷ லெ லெ ஷ லெ லெ
ஓஒஹ் ஒஹொ...uweve uwe uweve uwe...
Oh Oh...

Saturday Sunday holiday
Weekend-il uLLam thuLLum jolly day
College computers closing day
kondaada yendrendrum bogey day

ulagin meedhu yaeri rekkai virippoam
iravil nilavin meedhu vaNNam adipoam
ulagin meedhu yaeri rekkai virippoam
iravil nilavin meedhu vaNNam adipoam
sha le le sha le le

Julia Roberts film yendraal thookkam marappoam
Janet Jackson music-uLLae moozhkikidappoam
Bill Gates-I naeril kandu currency kaetpoam
Titanic kappal seyydhu vaLam varuvoam
yaarukkum sumayaay vaendaam vaendaam
yelloarkkum thuyaram vaendam vaendam

sha le le sha le le
Sing it with me now!
sha le le sha le le

Saturday Sunday holiday
Weekend-il uLLam thuLLum jolly day

Come on now Come on now
appadi poadu

Rocket-il yaeri
Rainbow-il landing aavoam
milky ways maelae thinanthoarum thuLLi kudhippoam
full moon-il office poattu kudiyirppoam
yengengo innum innum sutri thirivoam
voilence-um magics-um vaendaam vaendaam
ego-vum tension-um vaendaam vaendaam

sha le le sha le le

Saturday Sunday holiday (Holiday)
Weekend-il uLLam thuLLum jolly day (Ho..)
College computers closing day (closing day)
kondaada yendrendrum bogey day (bogey day)

sha le le sha le le
I want to hear you say oh!
sha le le sha le le
Ooh oho...
Powered by Blogger.