வீதியில் புதைந்துள்ள இரகசியம்

மேல இருக்கிற படத்த நல்லாப் பாருங்க எப்பிடிக் கிண்டிப்போட்டிருக்கிறாங்கள்
படுபாவிப்பயலுவள்..
கோடி கோடியா செலவளிச்சு றோட்டப்போட்டிற்ரு இப்பிடி கிண்டிப்போடலாமா இதால என்னென்ன நடக்குமெண்டு கீள போய்ப் பாருங்க...----------------------------------
-----------------


-----------------
-----------------
-----------------
-----------------


-----------------ரென்சனாகாதீங்க பொறுமையாப் பாருங்க..


-----------------

-----------------


-----------------


-----------------


இப்ப விளங்குதா அண்ணமார் என்ன செய்திருக்கீனமெண்டு
(அவசரப்பட்டுத் திட்டீற்ரமோ....)

இதத்தான் சொல்லுறது கண்ணால் காண்பதும் பொய்
காதால் கேட்பதும் பொய்
தீர விசாரிப்பதே மெய்
Powered by Blogger.