360 பாகையில் இலங்கையைப் பாருங்கள்!


360 பாகையில் இலங்கையை பார்க்க படங்களின் மேல் அளுத்தி (Click) படத்தை நகர்த்தவும்.
படத்தின்மேல் Right Click செய்து பல விதமான கோணங்களில்ப் பாருங்கள்.

Ampara Beach, Sri LankaWeligama Sri LankaKandy, Paradeniya Sri Lanka


Colombo to Galle RailwayMangrove Planters, Ampara District
பதிவு பிடித்திருந்தால் வாக்களியுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களைச் சொல்லுங்கள்.
Powered by Blogger.