மூளையின் சுறுசுறுப்பான இயக்கத்திற்குப் பெரிதும் உதவும் ”ஓமேகா 3”

மாணவர்களை எல்லோரும் காலையில்ப் படிக்கச்செல்வதற்கான கரணங்களில் மிக முக்கியமானது காலைவேளையில் மூளை களைப்பிண்றி சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் மூளை சுறுசுறுப்பாக இயங்கும்போது கற்கும் பாடங்கள் இலகுவாக மாணவர்களால் விளங்கக்கூடியதாளவுள்ளது.

ஆனால் தற்போது சில ஆய்வுகளின் மூலம் ”ஓமேகா 3” எனும் ரசாயனம் அதிகமாகக் கிடைக்கும்போது மூளை சுறுசுறுப்பாக இயங்குவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இனி மாலைவேளைகளிலும் குறிப்பாக இரவிரவாக கண்விழித்துப்படிக்கும் மாணவர்கள் ”ஓமேகா 3” யை உணவில் அதிகம் சேர்த்து சுறுசுறுப்பாகப் படிக்கலாம்.

ஓமேகா 3 அதிகளவு காணப்படும் 300 வகையான உணவுகள்:

Table: List of foods high in omega 3 fatty acid DHA (mg/100 gram)

Ranking orderOmega 3 fatty acid DHA food sourcesOmega 3 fatty acid DHA content in 
mg per 100 gram of food portion

1Eel2100
2Lamprey2100
3Tuna, fried2028
4Tuna1800
5Mackerel smoked or canned in water1673
6Rainbow trout, fillet in oven low-fat1283
7Rainbow trout fillet1251
8Caviar dark roe of sturgeon1248
9Roe average1248
10Fish fatty smoked1192
11Roe average salted1185
12Rainbow trout fillet with cream1181
13Rainbow trout fillet, creme for food preparation1181
14Rainbow trout sea, fillet1160
15Rainbow trout, fillet cold smoked1158
16Anchovy1153
17Rainbow trout, fillet1103
18Rainbow trout1100
19Salmon, fried fillet1089
20Salmon in oil1052
21Rainbow trout, fillet salted1037
22Salmon1002
23Salmon fillet1002
24Trout1002
25Sardine average, in oil and tomato sauce965
26Herring salted953
27Herring pickled, average919
28Rainbow trout fillet with sour cream907
29Rainbow trout carpaccio899
30Salmon, breaded, fried895
31Sushi with tuna, without seaweed739
32Rainbow trout whole, average717
33Vendace salted lake fish708
34Herring with garlic or mustard sauce689
35Salmon, whole651
36Redfish649
37Redfish frozen649
38Roe paste649
39Roe sauce, creme fraiche608
40Baltic herring fillet586
41Baltic herring fillet, in oven569
42Baltic herring529
43Halibut520
44Fish low-fat smoked519
45Vendace smoked lake fish502
46Whitefish, pollan, lavaret493
47Baltic herring491
48Baltic herring, fried491
49Baltic herring482
50Bream smoked479
51Baltic herring smoked476
52Baltic herring pickled, average472
53Baltic herring salted472
54Baltic herring with cheese446
55White fish, fried445
56Fish445
57Lavaret smoked444
58Vendace lake409
59Fish in oven406
60Fish average fried405
61Vendace, fried404
62Rainbow trout in rye crust402
63Fish in oven394
64Fish375
65Egg yolk, fried371
66Mussel in water367
67Salmon sauce362
68Baltic herring in tomato sauce354
69Baltic herring with dill or mustard sauce354
70Vendace, canned in tomato sauce351
71Sandwich cake with rainbow trout348
72Sushi with seaweed and salmon339
73Fish average, baltic herring,vendace,perch,pike338
74Fish ball, industrial319
75Egg yolk315
76Fish, average, breaded fried310
77Fish ball307
78Fish in oven, cream for food preparation 15% fat304
79Fish ball303
80Zander, pike-perch301


Table: List of foods containing omega 3 fatty acid EPA (mg/100 gram)


81Fish average deep fried291
82Roach287
83Rainbow trout soup prepared with milk283
84Saithe frozen280
85Tuna in water280
86Bream273
87Fish pastie in pot269
88Salmon soup prepared with milk257
89Perch, baked in foil251
90Fish, frozen, fried and breaded250
91Perch fried249
92Perch245
93Salad with smoked fish, lettuce and egg240
94Margarine flora idea! 40%239
95Fish and vegetables in pot235
96Baked fish without milk235
97Baked fish232
98Rainbow trout casserole217
99Pike217
100Pork liver216
101Lutefish216
102Baltic herring jelly214
103Pork, bacon204
104Tuna average201
105Fish loaf with cream200
106Fish paste200
107Omelet roll with salmon filling198
108Cod195
109Pike, breaded, fried194
110Salad with smoked fish, cottage cheese, peas190
111Egg, quail190
112Pike à la homburg189
113Casserole with fish and rice179
114Finnish fish in rye crust175
115Fish vegetable casserole173
116Baltic herring casserole without milk171
117Fish finger167
118Pike filled167
119Salad with smoked fish, chives, potato and beetroot/red beet167
120Fish stew with low-fat milk160
121Fish finger155
122Baltic herring casserole without bacon153
123Salad with smoked fish, potato, apple and leek153
124Flounder, fried150
125Baltic herring casserole146
126Liver146
127Fish-based sandwich loaf143
128Roasted liver143
129Salmon lasagne142
130Burbot135
131Fish pie short crust pastry133
132Fish spinach casserole with low-fat milk133
133Flounder133
134Jansson's casserole129
135Baked fish127
136Jansson's casserole126
137Anjovis pizza yeast dough125
138Tuna in oil122
139Mussel sauce122
140Shrimp122
141Egg, omega, without shell121
142Fish potato hot pot116
143Fish risotto112
144Liver steak108
145Pasta-roe-shrimpsalad104
146Burbot stew102
147Liver average102
148Flounder, breaded, baked in oven101
149Fish vegetable casserole vegetables, cheese, milk100
150Flounder, breaded, fried96
151Casserole with fish and macaroni95
152Flounder94
153Fish and potato casserole92
154Tallow beef fat87
155Salad with shellfish and mushroom85
156Russian fish soup84
157Fish soup without milk83
158Fish soup prepared with fresh fish and milk82
159Fish-coconut soup82
160Kidney81

Table: List of foods containing omega 3 fatty acid EPA (mg/100 gram)


161Fish vegetable soup80
162Liver sausage or pate, light, average80
163Fish burger80
164Chicken with skin grilled without added fat79
165Hollandaise sauce76
166Broiler74
167Puree with fish and vegetable, average, industrial babyfood72
168Fish and rice in short crust pasty69
169Infant formula average powder68
170Potato baked with smoked baltic herring67
171Fish soup with frozen saithe, with milk67
172Liver sausage or pate, average64
173Pizza with tuna fish filling64
174Kidney63
175Mayonnaise, homemade61
176Mussel soup60
177Mayonnaise 27-33% fat60
178Tuna sauce57
179Kidney average57
180Casserole with tuna and macaroni57
181Sausage, dry, salami type56
182Pizza with shellfish56
183Puree with fish and vegetable, without salt, homemade babyfood56
184Chicken with skin56
185Bearnaise sauce55
186Tunasalad with egg55
187Liver pate54
188Tuna sauce with cream54
189Minced liver steak liver, potato, onion52
190Chicken wing without skin50
191Chicken wing, marinated, in oven49
192Liver stew49
193Minced liver sauce49
194Pork and beef, canned49
195Chicken leg and thigh grilled48
196Bacon fried48
197Filled wheat tortilla tuna filling48
198Shrimp sauce with cream47
199Beef liver46
200Liver reindeer46
201Pork, bacon44
202Tunasalad44
203Chicken schnitzel, breaded, in oven43
204Pasty with fish42
205Oystersoup42
206Tartar sauce42
207Chicken wing with skin40
208Lemon sauce creamy40
209Pork chop fried without fat39
210Pork, flank smoked, fatty39
211Liver potato stew38
212Paella broiler, shellfish37
213Canneloni tuna filling37
214Bacon35
215Frankfurter fried without fat35
216Chicken wing, marinated, raw34
217Sausage balkan34
218Sausage for grilling, fried without fat34
219Chicken, leg and thigh with skin34
220Fish stock broth34
221Frankfurter34
222Frankfurter, baked34
223Shrimpsalad with egg33
224Frankfurter33
225Barbeque sausage, grilled33
226Grill sausage baked33
227Grill sausage fried33
228Frankfurter31
229Frankfurter, average31
230Liver carrot stew31
231Barbeque sausage, meaty, grilled31
232Grill sausage, meaty, baked31
233Barbeque sausage, boiled31
234Sausage for grilling, average31
235Tunafish rice salad31
236Processed sausage fried without fat30
237Sausage stuffed with pearl barley fried without fat30
238Frankfurter, contains cheese, baked30
239Frankfurter, contains cheese, light30
240Processed sausage grilled29
241Processed sausage, baked29
242Shrimp salad, cultured half cream sauce29
243Sausage, lauantai, fried without fat29
244Fresh pork sausage29
245Sausage for grilling, meaty, cheese29
246Shrimp soup29
247Processed sausage29
248Fried elk slices29
249Pearl sausage29
250Steak tartare29
251Tunafish potato salad29
252Sausage for grilling, meaty, average29
253Turkey breast29
254Sandwich spread28
255Sausage, lauantai, fried28
256Sausage for grilling, cheese28
257Frankfurter, contains cheese28
258Pork, chop28
259Processed sausage27
260Sausage, lenkki, average27
261Sausage stuffed with pearl barley, average27
262Pork, chop grilled27
263Reindeer liver steak27
264Chicken fillet baked unsalted27
265Processed sausage, contains cheese, baked27
266Processed sausage, contains cheese, grilled27
267Chicken27
268Sausage, lauantai, average26
269Fillet of chicken breast marinated26
270Soft processed sausage, jahti, average25
271French salad dressing25
272Caramel sauce25
273Processed sausage in oven with cheese and mustard25
274Sausage, lenkki, contains cheese25
275Chicken breast fried without skin24
276Turkey breast24
277Infant formula average ready-to-feed24
278Fish stock cube24
279Bacon, fillet, fat 18 g22
280Chicken fillet, fried, marinated22
281Chicken fillet filled with cheese22
282Kidney stew22
283Ham baked21
284Pork medium fat21
285Ham sausage21
286Chicken breast without skin20
287Turkey breast20
288Pork roast20
289Casserole with liver and rice homemade19
290Pork chop19
291Chicken breast breaded19
292Gotler sausage19
293Chicken19
294Sausage, lauantai, kevyt, average19
295Broiler file fried in oil18
296Chicken fillet of breast honey marinade18
297Casserole with liver and barley with fat free milk18
298Blood sausage black sausage17
299Pork chop breaded17
300Pork17

Powered by Blogger.